Sametham - Kerala School Data Bank.
Employee Details
Sl no Employee Name Designation
1 VIDHYA V V UP School Assistant (HG)
2 REMADEVI K UP School Assistant (HG)
3 PRASANTH P R UP School Assistant (HG)
4 JAYAKUMAR K UP School Assistant (HG)
5 BINDHU P UP School Assistant (HG)