Employee Details
Sl no Employee Name Designation
1 GISSY ANTONY A FTM
2 BINCY K V FTM