Sametham - Kerala School Data Bank.
Employee Details
Sl no Employee Name Designation
1 MADHURA K M High School Assistant English
2 SHANTHARAMA S UP School Assistant (Snr Gr)
3 NAGESHA V High School Assistant Mathematics
4 DASAPPA RAI M UP School Assistant (HG)
5 KIRAN KUMAR High School Assistant (HG)
6 NARAYANA GOPALAKRISHNA HEGDE High School Assistant Sanskrit(HG)
7 JAYAPRAKASHA SHETTY D B Drawing Teacher (Snr Gr)
8 ARATHI K High School Assistant (Snr Gr)
9 SUKANYA K T High School Assistant Hindi
10 SUMANA AIL High School Assistant English (Snr Gr)
11 SUMATHI M UP School Assistant (Sel Gr)
12 MOHINI High School Assistant Social Science (HG)
13 IESHWARA K M High School Assistant Natural Science
14 POORNAYYA PURANIKA High School Assistant English (Snr Gr)
15 MURALIKRISHNA N Headmaster/Headmistress(20740-36140)
16 PARAMESHWARI H High School Assistant (HG)
17 SUREKHA MALLYA M High School Assistant Natural Science (Snr Gr)
18 VASUDHALAKSHMI D M High School Assistant Mathematics (Snr Gr)
19 POORNIMA NAYAK K High School Assistant Hindi(Snr. Gr)
20 SHANTHERI SHENOY High School Assistant Physical Science (HG)
21 SHYAMA KRISHNA PRAKASH M G Physical Education Teacher (8 Years HG)
22 MAHESH K V UP School Assistant Grade I
23 GANESH PRASAD NAYAK S UP School Assistant
24 LAKSHMIDAS PRABHU V UP School Assistant
25 AJITH KUMAR K UP School Assistant
26 SOUMYA K High School Assistant Physical Science
27 JAYASHREE A K Lower Grade Hindi
28 USHAKUMARI M UP School Assistant
29 SOUMYA P B UP School Assistant
30 SUSHMA BANGERA G High School Assistant Physical Science
31 THERESA D SOUZA C High School Assistant Mathematics
32 MALLIKA UP School Assistant
33 BHAVYASHREE M G UP School Assistant
34 DATHATHREYA KINI B FTM 2nd HG
35 SURESH PAI M Office Attendant (15 Yrs HG)
36 VASUDEVA K Senior Clerk
37 GANESHA NAIK M FTM 1st HG